Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Irma
Dnes: Leopold
Zajtra: Agnesa
Pozajtra: Klaudia

Prihláseniewww.greckokatolici.sk ŽIVOT FARNOSTI Oznamy Sväté misie vo farnosti Svidník-mesto 2017
Sväté misie vo farnosti Svidník-mesto 2017 E-mail
Napísal Administrátor   
Utorok, 21 November 2017 04:50

 
misie VSK 2017
 
 
 BOŽÍ ŽIVOT V TVOJOM ŽIVOTE
 

Boh je Láska a stvoril človeka z lásky a šťastný život človeka.

Prečo teda väčšina ľudí neprežíva tento šťastný život? Pretože človek je hriešny a oddelený od Boha. Preto nemôže spoznať a prežiť Božiu lásku a Boží plán pre svoj život. „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim 3, 23). Človek bol stvorený preto, aby žil v spoločenstve s Bohom. Keď sa však následkom svojej tvrdohlavej vlastnej vôle rozhodol ísť svojou vlastnou nezávislou cestou, spoločenstvo s Bohom bolo prerušené. Táto svojvôľa, charakterizovaná postojom aktívneho odporu alebo pasívnou ľahostajnosťou, je prejavom toho, čo Biblia nazýva hriechom.

Hriechom sa človek oddelil od Boha - Boh je svätý a človek je hriešny. Oddeľuje ich od seba hlboká priepasť. Človek sa neustále snaží dosiahnuť Boha a plný život vlastnými silami - napr. dobrým životom, filozofiou alebo prirodzeným náboženstvom. Ale pritom opakovane naráža na bariéru svojej neschopnosti. Hriech zasahuje človeka v hĺbke bytosti. Je nevyhnutné uznať, že som hriešnik. Je to postoj pred sebou aj pred Bohom.

Ježiš Kristus je jediným riešením problému ľudského hriechu. Jeho prostredníctvom môžeš spoznať a prežívať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život.

Ježiš je jedinou cestou k Bohu - Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14, 6). Nestačí to však iba poznať teoreticky ... Ježiša Krista potrebujeme prijať osobne ako Spasiteľa a Pána.

Krista prijímame vierou - "Lebo spasení ste milosťou skrze vieru…." (Ef 2, 8-9).

Ježiša Krista prijímame rozhodnutím svojej vôle. Rozhodnutie pre Krista je významný krok viery. Môžeš to urobiť v modlitbe, a to aj teraz. Boh pozerá na srdce, preto nie je dôležité, aké slová volíš; záleží na ich úprimnosti.

Prijať Krista znamená odvrátiť sa od seba smerom k Bohu (pokánie, obrátenie) a dôverovať Kristovi, že vstúpi do našich životov, aby nám odpustil hriechy a urobil z nás nových ľudí. Nestačí len intelektuálne súhlasiť s tým, že Ježiš Kristus je Boží Syn a že zomrel na kríži za naše hriechy. Rovnako nestačí mať nejaký citový zážitok.

Ježiš je môj Pán - to znamená, že on riadi môj život a nie moje ego. Pýtam sa ho vo všetkom, ako by to robil on, chcem žiť tak, aby sa mu môj život páčil. Neznamená to, že už nezlyhám zo slabosti, vtedy môžem znovu vstať, ale uznávam, že všetko, čo Boh povedal je správne a dobré.

Neznamená to, že sa ihneď staneš perfektným. Vo viere budeš rásť celý život.

Ako môže kresťan rásť vo viere? Neustále obrátenie a dôvera Ježišovi. (1 Pt 5, 7)

Modlitba - denne sa rozprávaj s Bohom (Jn 15, 7). Božie slovo - denne čítaj Božie slovo (Sk 17, 11) Začni evanjeliom podľa sv. Jána.

Poslušnosť Božiemu slovu.

Spoločenstvo – vyhľadávaj ľudí, ktorí milujú Krista.

Zdieľanie a Svedectvo - denne vyznávaj Ježiša svojím životom aj slovami (Mt 4, 19; Jn 15, 8).

Zdrojom duchovného rastu je Svätý Duch. Umožni mu, aby Ťa viedol v každodennom živote a svedectve. (Gal 5, 16-17; Sk 1, 8).

Presvätá Bohorodička – vzor vzťahu s Kristom.Viac tu: http://www.grkatsk.sk/
 
Posledná úprava Streda, 22 November 2017 15:18
 

Archív článkov

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.147.142.16, 54.147.142.16

Pripojených:

Máme online 102 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018