Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Ivica
Dnes: Albína
Zajtra: Kornélia
Pozajtra: Slávka

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 11. 05.2015
Liturgie od 11. 05.2015 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 10 Máj 2015 12:35

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

11.  05.  2015 - 17.  05.  2015

 

PONDELOK

11. 05. 2015

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi

 

18:00

N. SK

+! Mária Hnatová – 40 dňová      

CS

UTOROK

12. 05. 2015

Biskupi Epifanos a Germanos

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presvätej Bohorodičke

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Ľudmila Jurinová  ostatní s rod.

S

STREDA

13. 05. 2015

Zakončenie Paschy. mučeníca Glykéria

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presvätej Bohorodičke

 

18:00

N-SK

+! Anna, Peter, Peter

CS

 

ŠTVRTOK

14. 05. 2015

Pánovo nanebovstúpenie

Prikázaný sviatok

Myrovanie

17:30

N.SK

Moleben k Presvätej Bohorodičke

 

18:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Peter, Helena

CS

 

 

 

 

 

PIATOK

15. 05. 2015

Prepodobný Pachomios Veľký

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

+! Juraj Boršč

S

 

 

 

 

SOBOTA

16. 05. 2015

Prepodobný Teodor Posvätený

 

 

 

 

07:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Vierka, Lukáš, Sebastian, Markus

S

 

 

 

 

7. Nedeľa

Po Pasche –

svätých otcov . Nicejského snemu. Apoštol Andronik

17. 05. 2015

 

 

 

 

 

9:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť

CS

14:00

N-SK

Večiereň

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

15. 5. 2014 o 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

16. 05. 2014 Metropolitná púť do Krakova, odchod autobusu o 04:00 od TESCA

 

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.227.186.112, 54.227.186.112

Pripojených:

Máme online 12 hostí 
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
(katolícky kňaz, katedrála sv.Víta na Pražskom hrade, 28.9.2018)
www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&t=16s


© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018