Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Irma
Dnes: Leopold
Zajtra: Agnesa
Pozajtra: Klaudia

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 05. 01. 2015
Liturgie od 05. 01. 2015 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 04 Január 2015 17:02

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

05.  01.  2015 -  11.  01.  2015

 

 

PONDELOK

05. 01. 2014

Predvečer Bohozjavenia

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Zdržanlivosť od mäsa a pôst!

 

 

 

 

 

 

17:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Miroslav, Katka, Juraj, Jarmila, Marek

CS

 

 

 

 

 

UTOROK

06. 01. 2015

Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie,

Svätenie vody

 

 

 

 

 

9:00

N.SK

Sv. liturgia za farnosť

S

 

 

Požehnanie domov vo farnosti od 13:00

 

 

STREDA

07. 01.  2015

Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

N-SK

+! z rod. Kapcalovej

CS

ŠTVRTOK

08. 01. 2015

Prepodobní Juraj Chozebita, 

 Emilián Vyznávač Prepodobná Dominika

 

 

 

 

 

17:00

N-SK

+! Anna Sluťaková

CS

 

18:00

N.SK

Adorácia Najsvätejšej Eucharistie

 

PIATOK

09. 01. 2015

Mučeník Polyeukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

N.SK SK

Zdr. a Bož. pož. Alan

S

 

 

 

 

SOBOTA

10. 01. 2015

Sobota po Osvietení.

Biskup Gregor Nysský. Prepodobný Domicián

 

7:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Helena Krocová

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

11. 01. 2015

Nedeľa po Bohozjavení

Prepodobný Teodóz

 

 

 

 

9:00

N.SK

Sv. liturgia za farnosť

CS

14:00

N.SK

Večiereň

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

09. 01. 2015  stretnutie s prvoprijimajucimi deťmi o 17:00

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.147.142.16, 54.147.142.16

Pripojených:

Máme online 36 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018