Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Terézia
Dnes: Vladimíra
Zajtra: Hedviga
Pozajtra: Lukáš

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 20. 10. 2014
Liturgie od 20. 10. 2014 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 19 Október 2014 18:35

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

20.  10.  2014 -  26.  10.  2014

 

 

PONDELOK

20. 10. 2014

Veľkomučeník Artemios

 

07:00

N-SK

+! Štefan Suvak - pohrebná

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

UTOROK

21. 10. 2014

Prepodobný Hilarión Veľký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Milan s rod.

S

STREDA

22. 10. 2014

Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Adam, Jaroslav, Mária

 

CS

ŠTVRTOK

23. 10. 2014

Apoštol Jakub

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

+! Anna Babejová

CS

19:00

N.SK

Adorácia Najsvätejšej Eucharistie

 

PIATOK

24. 10. 2014

Mučeník Aretas a spol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N.SK SK

„na úmysel bohuznámej osoby“

S

 

 

 

 

SOBOTA

25. 10. 2014

Mučeníci a notári Marcián a Martyrios

07:00

N.SK

+! Ján Siroka

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

26. 10. 2014

20. nedeľa po Päťdesiatnici

Veľkomučeník Demeter Myromvonný

 

 

 

 

 

9:00

N.SK

Sv. liturgia za farnosť

S

14:00

N-SK

Večiereň

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

24. 10. 2014  bude stretnutie s prvoprijimajucimi deťmi o 17:00

 

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.161.100.24, 54.161.100.24

Pripojených:

Máme online 40 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018