Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Félix
Dnes: Elvíra
Zajtra: Cecília
Pozajtra: Klement

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 12. 05. 2014
Liturgie od 12. 05. 2014 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 11 Máj 2014 18:37

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

12.  05.  2014 - 18.  05.  2014

 

PONDELOK

12. 05. 2014

Biskupi Epifanos a Germenos

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N. SK

+! Silvia Mindeková

CS

UTOROK

13. 05. 2014

Mučenica Glykéria

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N-SK

+! Mária, Ján r. Ilečková      

S

STREDA

14. 05. 2014

Polovica Päťdesiatnice

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

 

+! Peter Fedoročko

CS

 

ŠTVRTOK

15. 05. 2014

Prepodobný Pachómios

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Anna Mačugová

CS

 

PIATOK

16. 05. 2014

Prepodobný Teodor Posvätený

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N.SK

„za uzdravenie Marcela“

S

 

 

 

 

SOBOTA

17. 05. 2014

Apoštol Andronik

 

7:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Peter, Helena

S

10:00

N. SK

Spoveď pred  prvým svätým prijímaním

 

 

 

 

 

4. Nedeľa

Po Pasche

– o Samaritánke

18. 5. 2014

Mučeník Teodot

 

 

 

 

 

9:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť – prvé sväte prijímanie!!!

S

14:00

N-SK

Večiereň

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

14. 5. 2014 o 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

14. 5. 2014 o 19:00 vystúpenie zboru z Kanady, ktorý mal ísť na Ukrajinu, ale pre situáciu, ktorá je tam ma náhradný program - aj vo Svidníku

15. 5. 2014 o 19:30 h modlitebné stretnutie kňazov a veriacich vo Výšnom Orlíku.

24. 05. 2014 Metropolitná púť do Krakova. 

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.196.190.32, 54.196.190.32

Pripojených:

Máme online 96 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018