Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Lucia
Dnes: Branislava
Zajtra: Ivica
Pozajtra: Albína

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 05. 05. 2014
Liturgie od 05. 05. 2014 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 04 Máj 2014 12:02

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

05.  05.  2014 - 11.  05.  2014

 

PONDELOK

05. 05. 2014

Mučenica Irena. Prepodobný Nikefor

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N. SK

Zdr. a Bož pož. Anna s rod

CS

UTOROK

06. 05. 2014

Spravodlivý a veľmi trpezlivý Job

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Beáta s rod., Rastislav s rod.      

S

STREDA

07. 05. 2014

Spomienka na znamenie sv. Kríža v Jeruzaleme

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

 

+! Vasiľ Panik

CS

 

ŠTVRTOK

08. 05. 2014

Apoštol a evanjelista Ján Teológ

 

07:00

N.SK

+! Ján Dupej

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATOK

09. 05. 2014

Prenesenie ostatkov Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N.SK

Zdra a Bož. pož. Jaroslav, Nella, Dávid

S

 

 

 

 

SOBOTA

10.05. 2014

Apoštol Šimon Horlivec

 

 

 

 

 

7:00

N.SK

+! Peter Kuderjavý

S

 

 

 

 

4. Nedeľa

Po Pasche

– o porazenom.

11. 5. 2014

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

 

 

 

 

 

9:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť

S

14:00

N-SK

Večiereň

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

09. 5. 2014 o 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

10. 05. 2014 stretnutie detí a mládeže s o. arcibiskupom Jánom Babjakom SJ - program na nástenke 

12. 05. 2014 zbierka na Seminár

24. 05. 2014 Metropolitná púť do Krakova. 

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.221.147.93, 54.221.147.93

Pripojených:

Máme online 64 hostí 
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
(katolícky kňaz, katedrála sv.Víta na Pražskom hrade, 28.9.2018)
www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&t=16s


© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018