Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Slávka
Dnes: Judita
Zajtra: Dagmara
Pozajtra: Bohdan

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 13. 05. 2013
Liturgie od 13. 05. 2013 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 12 Máj 2013 19:59

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

13.  05.  2013 - 19.  05.  2013

 

 

PONDELOK

13. 05. 2013

Mučenica Glykéria. Prenesenie ostatkov Mikuláša Divotvorcu do Bari

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N. SK

+! Anna, Peter -  panychída     

CS

UTOROK

14. 05. 2013

Mučeník Izidor

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N-SK

+! Peter Pavlíčko

S

STREDA

15. 05. 2013

Prepodobný Pachómios Veľký. Biskup Izaiáš rostovský divotvorca

 

 

 

 

 

18:00

 

+! Peter Čobirka - panychída

CS

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

16. 05. 2013

Prepodobný Teodor Posvätený

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Anna

CS

 

19:00

N.SK

Adorácia Najsvätejšej Eucharristie

 

PIATOK

17. 05. 2013

Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia Pána

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

+! Eugen Rudyk

S

 

 

 

 

SOBOTA

18.05. 2013

Piata zádušná sobota

 

 

 

„za všetkými zomrelými z našej farnosti“

 

7:00

N.SK

po sv. lit. hramoty

 

S

 

 

 

 

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

19. 5. 2013

 

 

 

 

 

9:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť

S

14:00

N-SK

Večiereň

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

17. 5. 2013 o 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

25. 05. 2013 Metropolitná púť do Krakova. 

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 107.21.169.9, 107.21.169.9

Pripojených:

Máme online 14 hostí 
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
(katolícky kňaz, katedrála sv.Víta na Pražskom hrade, 28.9.2018)
www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&t=16s


© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018