Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Terézia
Dnes: Vladimíra
Zajtra: Hedviga
Pozajtra: Lukáš

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 06. 05. 2013
Liturgie od 06. 05. 2013 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Pondelok, 06 Máj 2013 06:35

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

06.  05.  2013 - 12.  05.  2013

 

PONDELOK

06. 05. 2013

Spravodlivý a veľmi trpezlivý Job

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N. SK

Zdr. a Bož. pož. Beáta s rod., Rastislav s rod.      

CS

UTOROK

07. 05. 2013

Spomienka na znamenie sv. Kríža v Jeruzaleme

 

 

 

 

 

17:30

N.SK

Moleben k Presv. Bohorodičke

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Jaroslav, Anna, Dávid, Nella

S

STREDA

08. 05. 2013

Zakončenie sviatku Paschy, Apoštol a evanjelista Ján

 

 

 

 

 

7:00

 

+! Ján Harviš

CS

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

09. 05. 2013

Pánovo nanebovstúpenie

Prikázaný sviatok, Myrovanie

 

 

 

 

18:00

N.SK

„Za farnosť“

CS

 

 

 

 

 

PIATOK

10. 05. 2013

Apoštol Šimon Horlivec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N.SK

+! Ján, Jozef, Darina, Anna r. Kolatačová

S

 

 

 

 

SOBOTA

11.05. 2013

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

 

 

 

 

 

7:00

N.SK

+! Peter Kuderjavý

S

 

 

 

 

7. Nedeľa

Po Pasche

svätých otcov

 1. nicejského snemu

12. 5. 2013

 

 

 

 

 

9:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť

CS

14:00

N-SK

Večiereň

CS

 

 

 

 

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

10. 5. 2013 o 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

11. 05. 2013 Púť do Hrabského k bl. hieromučenikovi Vasiľovi Hopkovi

12. 05. 2013 zbierka na Katolícke masmédia.

25. 05. 2013 Metropolitná púť do Krakova. 

 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.161.100.24, 54.161.100.24

Pripojených:

Máme online 44 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018