Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Eugen
Dnes: Alžbeta
Zajtra: Félix
Pozajtra: Elvíra

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 02. 01. 2012
Liturgie od 02. 01. 2012 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 01 Január 2012 21:25

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

2.  1.  2012 -  8.  1.  2012

 

PONDELOK

2. 1. 2012

Predprazdenstvo Bohozjavenia. Rímsky pápež Silvester

 

 

 

 

16:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

17:00

N.SK

Zdr. a Bož. pož. Mária – 80 rokov života

CS

UTOROK

3. 1. 2012

Prorok Malachiáš, mučeník Gordios

 

 

 

 

 

16:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

17:00

N-SK

+! Mária, Ján, Ján

S

STREDA

4. 1.  2012

Zbor sedemdesiatich apoštolov

 

16:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

17:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Zdeno

CS

 

 

 

 

ŠTVRTOK

5. 1. 2012

Predvečer Bohozjavenia

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (pôst)

16:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

17:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Anna s rodinou

CS

 

 

 

 

 

PIATOK

6. 1. 2012

Sväté Bohozjavenie nášho Pána a Boha Spasiteľa Ježiša Krista

Veľké svätenie vody

Myrovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00

N.SK SK

Sv. liturgia za farnosť

S

 

 

Po sv. liturgii požehnanie domov vo farnosti!!

 

SOBOTA

7. 1. 2012

Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi

 

7:00

N.SK

+! Ján, Michal, Mária, Juraj, Mária

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

8. 1. 2011

Nedeľa po Bohozjaveni Prepodobný Juraj Chozebita

 

 

 

 

 

9:00

N.SK

Sv. liturgia za farnosť

CS

 

 

 

 

14:00

N.SK

Večiereň

CS

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

 

Posledná úprava Nedeľa, 08 Január 2012 21:31
 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.92.193.89, 54.92.193.89

Pripojených:

Máme online 10 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018