Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Klaudia
Dnes: Eugen
Zajtra: Alžbeta
Pozajtra: Félix

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 03. 01. 2011
Liturgie od 03. 01. 2011 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Nedeľa, 02 Január 2011 11:17

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

Bohoslužobný poriadok

3.  1.  2010 -  9.  1.  2011

 

PONDELOK

3. 1. 2011

Prorok Malachiáš, mučeník Gordios

 

 

 

 

 

17:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

18:00

N.SK

Zdr. a Bož. Nataša Šepitková – 50 rokov života

CS

UTOROK

4. 1. 2011

Zbor sedemdesiatich apoštolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

N-SK

Zdr. a B. pož. Daniela – 50 rokov života, Michal – 25 rokov života

S

STREDA

5. 1.  2011

Predvečer Bohozjavenia

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (pôst)

16:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

17:00

N-SK

+! Mikuláš, Michal, Anna r. Sopoligová

CS

 

 

 

 

ŠTVRTOK

6. 1. 2011

Sväté Bohozjavenie nášho Pána a Boha Spasiteľa Ježiša Krista

Veľké svätenie vody

Myrovanie

:00

DDS

Sv. omša

 

09:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť   

CS

 

 

 

Požehnanie domov vo farnosti

 

PIATOK

7. 1. 2011

Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi

 

8:00

N.SK

Spoveď chorých po domoch

 

17:00

N.SK

Spoveď pred 1. Piatkom

 

18:00

N.SK

+! Peter Brenišin – 40 dňová

S

19:00

N.SK

Adorácia Najsvätejšej Eucharistie

 

SOBOTA

8. 1. 2011

Prepodobný Juraj Chozebita

 

7:00

N.SK

+! Peter Kuderjavý

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

9. 1. 2011

Nedeľa po Bohozjaveni

7:00

DDS

Sv. omša

S

9:00

N.SK

Sv. liturgia za farnosť

CS

 

 

 

 

15:30

N.SK

Večiereň

CS

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK – farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

           

 

Posledná úprava Pondelok, 10 Január 2011 10:52
 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.91.203.233, 54.91.203.233

Pripojených:

Máme online 30 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018