Vyhľadávanie

Meniny

Včera: Eugen
Dnes: Alžbeta
Zajtra: Félix
Pozajtra: Elvíra

Prihláseniewww.greckokatolici.sk LITURGIE Liturgie od 29. 3. 2010
Liturgie od 29. 3. 2010 E-mail
Napísal ThDr.Peter Vansač,PhD.   
Štvrtok, 01 Apríl 2010 14:10

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Svidník - Záhradná

 

Bohoslužobný poriadok

29.  3.  2010 -  4. 4.  2010


PONDELOK

29. 3. 2010

Svätý a veľký pondelok

6:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Peter, Helena

CS

 

9:00

DDS

Spoveď pred Paschou

 

 

 

 

 

UTOROK

30. 3. 2010

Svätý a veľký utorok

 

 

 

 

17:30

N.SK

Veľkopôstný moleben

 

18:00

N-SK

Zdr. a Bož. pož. Vasiľ Šturák – 85 rokov života

S

STREDA

31. 3. 2010

Svätá a veľká streda

 

 

 

 

17:00

N.SK

Krížová cesta

 

18:00

N-SK

+! Vasiľ, Anna, Michal

CS

 

ŠTVRTOK

1. 4. 2010

Svätý a veľký štvrtok

17:00

N.SK

na úmysel“

 

 

18:30

N.SK

Strasti...

S

 

21:00

 

Krížová cesta po meste Svidník

 

PIATOK

2. 4. 2010

Svätý a veľký piatok

Prísny pôst

Prikázaný sviatok

 

 

 

 

9:00

N.SK

Kráľovské hodinky

S

15:00

N.SK

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

S

 

 

 

 

SOBOTA

3. 4. 2010

Svätá veľká sobota

8:00

N.SK

Poklona pri Božom hrobe

 

17 : 00

N.SK

Zdr. a B. pož. Mária, Vlasta, Gabika, Ján

S

 

 

 

 

 Svätá a Veľká

Nedeľa

Paschy

4. 4. 2010

Po sv. liturgii posvätenie jedál

6:00

N.SK

Utiereň vzkriesenia

CS

7:00

N-SK

Sv. lit. za farnosť

CS

9:00

DDS

 

CS

13:30

N-SK

Večiereň vzkriesenia

CS

 

 

 

 

S – v slovenskom jazyku           

CS – v cirkevnoslovanskom jazyku

N-SK farnosť Svidník-Záhradná (NIŽNÝ SVIDNÍK)

DDS – Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov)

 

 Adorácia pri  Božom hrobe podľa rozpisu.

Posledná úprava Piatok, 09 Apríl 2010 07:51
 

Najčítanejšie

Vitajte !

Pripojenie z: 54.234.228.185, 54.234.228.185

Pripojených:

Máme online 51 hostí 

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník-Záhradná
© and edit. Ing.Peter Kuderjavy,PhD.,Ing.Paed.IGIP
2007-2018